Social Media Urban Webdesign

  • Facebook Page: 311934958862610
  • Linked In: jaapurban
  • Twitter: jaapurban

Werkwijze

Urban webdesign is een eenmansbedrijf dat kiest voor een klantgerichte aanpak. Een goede website ontstaat in goed overleg en juist daarom is het jammer wanneer dat overleg wordt beperkt om financiële redenen. Daarom wordt er niet afgerekend op basis van uurloon, maar op basis van standaardprijzen voor de diverse website-onderdelen. U weet dus van te voren waar u aan toe bent. Een tweede voordeel is dat u de website in eigen beheer krijgt overgedragen. Uw website wordt zodanig ontworpen dat beheer en onderhoud zelfstandig mogelijk is. Daarmee bespaart u als klein of middelgroot bedrijf veel (beheers)kosten.

Wanneer u heeft besloten uw website te laten maken door Urban webdesign, doorlopen we in grote lijnen de volgende stappen:

1. Startgesprek
Tijdens een startgesprek wordt uw idee zo scherp mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van bestaande gegevens (bedrijfsinformatie, bedrijfslogo en –kleuren) en uw wensen worden de kaders van de website in beeld gebracht. Denk daarom van te voren goed na over de rol die de website voor u moet vervullen. Dat kan bijvoorbeeld variëren van een ‘bedrijfsfolder’ op internet tot een interactief nieuwsmedium. Tijdens dit startgesprek komen ook praktische onderwerpen aan de orde als onderhoud van de website en de aanvraag van een domeinnaam.

2. Basisontwerp
Urban webdesign gaat met de input uit het startgesprek aan de slag en maakt een basisontwerp voor uw website. Dit basisontwerp, dat u online kunt bekijken, vormt het uitgangspunt voor verder overleg over de website.

3. Samen bijschaven
W
anneer het basisontwerp op internet staat, kan het echte werk beginnen. Aan de hand van dit concept kan er heel concreet worden gesproken over aanvullingen en/of wijzigingen. Dit werkt snel door middel van telefoon- of emailverkeer. Belangrijk is: u bepaalt de snelheid. Snel reageren = een snelle voortgang. Deze stap is de belangrijkste in het proces. In deze fase ontstaat door veel kneden en schaven een website die volledig aan uw wensen is aangepast. Een belangrijk voordeel van de klantgerichte aanpak van Urban webdesign.

4. Oplevering
W
anneer het overleg uit stap 3 heeft geleid tot tevredenheid van beide kanten, kan de site worden opgeleverd. Uw site wordt op internet geplaatst en aangemeld bij diverse zoekmachines. Een gebruikershandleiding met uitleg over het beheer van de website behoort tot de aanvullende mogelijkheden.

Zo heeft u in een kort tijdsbestek een website die aan uw wensen voldoet, eenvoudig te beheren is en niet veel geld heeft gekost!